KIADVÁNYOK

Állományvédelmi füzetek:

Szakmai beszámoló a Múzeumi Állományvédelmi Bizottság 2006 évi munkájáról

Szakmai beszámoló a Múzeumi Állományvédelmi Bizottság 2006 évi munkájáról

A Nemzeti Kulturális Minisztérium által 2003-ban megindított múzeumi állományvédelmi program 2006-ban a stratégiai tervben lefektetett alapokon folytatta munkáját, s ezzel lezárult annak első időszaka (2003-2006). A program szakmai koordinációjával megbízott testület, a Múzeumi Állományvédelmi Bizottság a tárgyévre elkülönített teljes összeg (40 millió Ft) felhasználásával végezte munkáját, az összegből a program technikai lebonyolítását végző Néprajzi Múzeummal kötött megállapodás alapján meghatározott feladatokra biztosított 10 mFt-os keretet az alábbiak szerint használta fel.

1. Műtárgykörnyezetet javító berendezések beszerzése

Költség: 5.813.460 Ft.

A program eddigi tapasztalatai szerint több esetben elegendő, ha egy-egy intézmény csak átmenetileg használ légnedvesítőket, vagy szárító berendezéseket. A műtárgykörnyezetet javító gépek jobb kihasználása érdekében a bizottság úgy döntött, hogy az ilyen berendezésekből egy kikölcsönözhető készletet állít össze, amit igény szerint használhatnak különböző múzeumok. A tárgyévben hét légnedvesítő és három szárító megvásárlására volt lehetőség. Típus szerint ezek a következők:

PH 15 típ. Légtisztító-légnedvesítő beépített hygrosztáttal, szűrővel (7 db)
MK 450 hűtveszárító (2 db)
ProDry M13Y adszorpciós szárító

2. Állományvédelmi füzetek

Költség: 655.420 Ft.
szerzői honoráriummal

A tervezett két füzet közül egy készült el, a másikra tervezett költségeket a bizottság csomagolóanyagok vásárlására fordította. Az elkészült munka.

Vásárhelyi Tamás: Múzeumi kártevő állatok és az ellenük való védekezés. Budapest, 2007. (Állományvédelmi füzetek, 4.) ? 1000 pld.

3. Műtárgyvédelmi tárolóanyagok beszerzése

Költség: 1.810.000 Ft. (kerekítve)

A Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattára 2007. március 6-án beázott. A kéziratok dobozai tönkrementek, aminek pótlására a múzeum gyorssegélyt kért a bizottságtól, amit a testület március 22-i ülése 500 eFt-os összegben megszavazott.

A tárgyévre biztosított támogatásból megtakarított összeget a bizottság a műtárgyvédelmet szolgáló molinóvásznak (3 750 m), ill. kisebb tételű egyéb műtárgyvédelmi anyagok központi beszerzésére fordította. A takaró vásznak egy részét egyenméretre megvarratta. Az anyag igény szerinti felhasználása 2007. második félévében kerül sor.

4. Képzés, továbbképzés

Költség: 434.000 Ft.   (kerekítve)

Az Múzeumi Állományvédelmi Bizottság egész napos továbbképzést szervezett a múzeumi műtárgyvédelmi felelősöknek (2006. november 28.). A korszerű műtárgyvédelmi ismeretek bővítése érdekében a bizottság a minisztérium Múzeumi Főosztálya javaslatára támogatta a szegedi Somogyi-Könyvtár restaurátora, Horniczky Anikó részvételét a nemzetközi restaurátor központ (ICCROM) egyik 2007-ben rendezett szaktanfolyamán. A képzésben részt vett szakember 2007. őszén beszámol a tanfolyamról, annak tanulságairól a műtárgyvédelmi felelősöknek egy újabb képzés keretében. Elkészült továbbá egy a természettudományi múzeumok preparátorai számára szükséges módszertani szakanyag (poszter) fordítása, aminek kiadása a következő éves támogatás terhére valósulhat majd meg.

5. A bizottság működése

Költség: 1.600.000 eFt
(kerekítve, technikai költségekkel)

Budapest, 2007. július 26.Fejős Zoltán
A Múzeumi Állományvédelmi Bizottság elnök