Expozíciós határok és jelölésük

Expozíciós határok és jelölésük

 

TWA  

 

időarányos középérték a szokásos 8 órás munkanapra és 40 órás munkahétre, hacsak nincs másképp megadva

 

TLV  

 

az ACGIH által elfogadott időarányos középérték a szokásos 8 órás munkanapra és 40 órás munkahétre

- felső határérték amit pillanatszerűen sem szabad túllépni

- bőrre: bőrön, nyálkahártyán és a szemen keresztül jelentős mennyiségben

   bekövetkező felszívódás lehetősége

 

STEL  

 

az ACGIH rövid idejű expozícióra vonatkozó határértéke, vagyis a maximális koncentráció, aminek a dolgozó 15 percig tehető ki folyamatosan, feltéve, hogy ez naponta legfeljebb négyszer fordul elő, és ahol az expozíciós idők között legalább 60 perc telik el, és a napi TLV/TWA nincs túllépve

 

IDLH  

 

azonnali életveszélyt vagy egészségkárosodást okozó koncentráció, amelyből a dolgozó még egészségkárosodási tünetek vagy az egészségre gyakorolt irreverzibilis hatások nélkül kimenekülhet

 

 

Nem érvényes  határérték jelölések

 

MAC USSR

  maximálisan megengedhető koncentráció, amelyet nem szabad túllépni (a Szovjetunió és a KGST országaiban elfogadott értékek, amelyek az EU csatlakozással megszűntek, a mostani elfogadott adatokhoz képest nagyvonalúak voltak )

TSRAL USSR

  átmenetileg biztonságos cselekvési szint (a Szovjetunió és a KGST országaiban elfogadott értékek, amelyek az EU csatlakozással megszűntek.)

MAK Mo.

  a legnagyobb megengedhető koncentráció (a KGST idején Magyarországon MSZ 21461-78 szerint. Nem érvényesek!)

CK Mo.

  rövid ideig megengedhető csúcskoncentráció (a KGST idején Magyarországon MSZ 21461-78 szerint. Nem érvényesek!)