EU veszélyjelek és feloldásuk

EU veszélyjelek és feloldásuk

 

 

Mérgező veszélyjel

Mérgező (Toxic)  

Jelzése: T

Azok az anyagok, melyek belégzés, lenyelés, bőrrel való érintkezés esetén, vagy azon keresztül felszívódva az egészséget súlyosan károsítják, vagy halált okozhatnak. Egyszeri, ismétlődő vagy hosszan tartó érintkezés hatására visszafordíthatatlan károsodásokat okoznak.

FigyelemKerüljünk el minden érintkezést az anyaggal, és baleset esetén azonnal forduljunk orvoshoz!

Egészségvédelem
Kis mennyiség esetén védőköpeny, védőkesztyű, jó természetes szellőzés vagy elszívófülke használata kötelező!

Nagyon mérgező veszélyjel

Nagyon Mérgező  (Very Toxcic) 

Jelzése: T+

Azok az anyagok, melyek belégzés, lenyelés, bőrrel való érintkezés esetén, azonnal súlyosan károsítják az egészséget, vagy halált okozhatnak. Egyszeri, vagy hosszan tartó érintkezés hatására maradandó és visszafordíthatatlan károsodásokat okoznak.

Figyelem: Kerüljünk el minden érintkezést az anyaggal, használjunk megfelelő védőfelszerelést és baleset esetén, azonnal forduljunk orvoshoz!

Egészségvédelem
Kis mennyiség esetén védőköpeny, védőkesztyű, jó természetes szellőzés vagy elszívófülke használata kötelező!

Maró veszélyjel

Maró  

Jelzése: C

Berendezések, eszközök, és az élő szövet egyaránt elpusztul, vagy károsodik az anyaggal való érintkezés során.

FigyelemÓvakodjunk az anyag porának, gőzének belélegezésétől, bőrre, szembe, és ruházatra kerülésétől!

Egészségvédelem
Kis mennyiség esetén védőköpeny, saválló védőkesztyű, jó természetes szellőzés vagy elszívófülke használata kötelező. Ennek hiányában arcvédő plexi álarc, védőkötény használata kötelező. A savval szennyezett ruhadarabokat azonnal el kell távolítani és vízbe kell áztatni az öngyulladás elkerülése végett.

Gyúlékony veszélyjel

Gyúlékony (Highly flammable)
 
 

Jelzése: F

1. Spontán öngyulladó anyagok. Levegő hatására meggyulladhatnak.
Figyelem: Levegőtől elzárva tartandó.

2. Gázok, gázkeverékek (folyékony állapotban is), melyek normál nyomáson a
levegővel robbanóelegyet képeznek.
Figyelem: Kerüljük el a levegő-gáz keverék kialakulását, és az anyagot tartsuk távol minden gyújtóforrástól.

3. Nedvességre érzékeny anyagok
. Nedvesség hatására éghető gázokat fejlesztenek.
Figyelem: Víztő és nedvességtől elzárva tartandó.

4. Folyadékok 21 °C alatti lobbanásponttal.
Figyelem: Nyílt lángtól, sugárzó hőtől és szikrától távol tartandó.

5. Olyan szilárd anyagok, melyek rövid idejű hőhatástól könnyen lángra lobbannak.
Figyelem: Minden gyújtóforrástól, nyílt lángtól távol tartandó.

Egészségvédelem
Kis mennyiség esetén védőköpeny, védőkesztyű, jó természetes szellőzés vagy elszívófülke használata kötelező. Statikusan feltöltődő ruhadarabokban munkát végezni tilos! A tárolóedényeket az anyag kivétele után le kell zárni. Nagyobb mennyiségű anyag felhasználása során a villamos berendezéseknek robbanás biztos kivitelűeknek kell lenniük. Tűzoltó készüléket kell a munkatérben elhelyezni!

Rendkívül gyúlékony veszélyjel

Rendkívül gyúlékony (Extremly flammable)

Jelzése: F+

Olyan folyadékokat jelez, melyek lobbanáspontja 0 °C alatt van és forráspontja, forrásának kezdete maximum 35 °C.

Figyelem: Óvjuk minden gyújtóforrástól, nyílt lángtól és hőtől.

Egészségvédelem
Kis mennyiség esetén védőköpeny, védőkesztyű, jó természetes szellőzés vagy elszívófülke használata kötelező. Statikusan feltöltődő ruhadarabokban munkát végezni tilos! A tárolóedényeket az anyag kivétele után le kell zárni, és robbanásbiztos szekrényben kell elhelyezni. Nagyobb mennyiségű anyag felhasználása során a villamos berendezéseknek robbanásbiztos kivitelűeknek kell lenniük. Tűzoltó készüléket, tűzoltó homokot a munkatérben, elérhető távolságban kell elhelyezni!

 
Robbanás veszélyjel

Robbanásveszély (Explosive)

Jelzése: E

Ez a szimbólum olyan anyagokat jelöl. amelyek (az anyagra egyedileg) meghatározott körülmények között robbanásveszélyesek lehetnek.

Figyelem: Óvjuk ütéstől, súrlódástól, rázástól, dörzsöléstől, szikrától és hőtől.

Egészségvédelem
Kis mennyiség esetén védőköpeny, védőkesztyű, jó természetes szellőzés vagy elszívófülke használata kötelező. Statikusan feltöltődő ruhadarabokban munkát végezni tilos! Tartsuk távol mindenféle hőforrástól. Nagyobb mennyiség felhasználásakor védőálarc használata ajánlott.
 

Oxidáló anyag veszélyjel

Oxidáló anyag  (Oxidizing)

Jelzése: O

Normál körülmények között nem, vagy nehezen gyulladó anyagok ennek hatására könnyebben gyulladnak, gyúlékony anyagok ennek hatására meggyulladhatnak, illetve a már égő anyagok égését erősíti, az oltást nehezebbé teszi.

Figyelem: Gyúlékony, éghető anyagoktól távol tartandó!

Egészségvédelem
Kis mennyiség esetén védőköpeny, védőkesztyű használata kötelező. A tárolóedényeket az anyag kivétele után le kell zárni. Szerves anyagoktól a munkavégzés során távol kell tartani. A szennyezett ruhadarabokat vízbe kell áztatni, mert az öngyulladás veszélye fennáll.
 

Ártalmas veszélyjel

Ártalmas (Harmful)

Jelzése: Xn

Belélegezve vagy bőrsérüléseken keresztül a szervezetbe jutva egyszeri vagy folyamatos expozíció maradandó károsodásokat okozhat.

FigyelemAz anyag porát, gőzét ne lélegezzük be. Kerüljük bőrre és szembe kerülését. Az anyag testre kerülése, belélegezése esetén orvoshoz kell fordulni!

Egészségvédelem
Kis mennyiség esetén védőköpeny, védőkesztyű, jó természetes szellőzés vagy elszívófülke használata kötelező!
 

Irritáló veszélyjel

Irritáló (Irritant)

Jelzése: Xi

Irritáló hatást válthat ki szembe, bőrre, és légzőszervekbe kerülve.

FigyelemAz anyag porát, gőzét ne lélegezzük be, kerüljük bőrre és szembe jutását!

Egészségvédelem
Kis mennyiség esetén védőköpeny, védőkesztyű, jó természetes szellőzés vagy elszívófülke használata kötelező.

 

Környezetre veszélyes veszélyjel

Környezetre veszélyes

Jelzése: N

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R66-67: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Gőzök álmosságot vagyszédülést okozhatnak.

· Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információkA termék jelölése a többször módosított "Készítmények általános besorolási EK-irányelvei" számítási eljárásaértelmében kötelező.Ha a szer hosszabb ideig vagy ismételten érintkezésbe kerül a bőrrel, az oldószer zsírtalanító hatása miattdermatitis (bőrgyulladás) léphet fel