Légszennyező anyagok

Légszennyező anyagok

 

 

azonosító

Légszennyező anyagok megnevezése

[R] – Rákkeltő anyagok

* vegyületek

külön-külön kaptak

CAS számot

217

1,1,2,2-Tetraklór-etán

79-34-5

     

203

1,1,2-Triklór-etán

79-00-5

200

1,1-Diklór-etán

75-34-3

225

1,1-Diklór-etilén

75-35-4

163

1,2,4,-Trimetil-benzol (pseudokumol)

95-63-6

202

1,2-Diklór-etán (dce)

107-06-2

226

1,2-Diklór-etilén

540-59-0

164

1,3,5-Trimetil-benzol (mezitilén 1,3,5)

108-67-8

70

1,3-Butadién [R]

106-99-0

622

1,4-Dioxán

123-91-1

360

2-Butoxi-etanol (butil-glikol, etilénglikol-mono-butiléter)

111-76-2

232

2-Kloroprén (2-klór-1,3-butadién)

126-99-8

636

2-Klór-propán

75-29-6

625

2-Metoxi-etanol (metil-glikol ,etilén-glikol-monometil-éter)

109-86-4

422

2-Naftil-amin (béta) [R]

91-59-8

619

2,4-Diklór-fenol

120-83-2

654

2,4-Xilenol

105-67-9

96

3,3-Diklór-benzidin [R]

91-94-1

311

Acetaldehid

75-07-0

312

Aceton

67-64-1

402

Akrilnitril [R]

107-13-1

381

Akrilsav

1979.10.07

328

Akrolein (2-propenál)

107-02-8

366

Alkil-alkoholok- (C8 felett)

*

613

Alkil-ólomvegyületek

*

113

Amilén(ek)

n-Amilén:

30899-19-5

305

Amil-alkohol(ok) (pentil-alkoholok)

n-Amil-alkohol:

71-41-0

6

Ammónia

7664-41-7

411

Anilin

62-53-3

60

Arzén és vegyületei, kivéve arzin, arzén oxidok, oxisavak, oxisavak sói (As–ként megadva, belélegezhető formában)

As: 7440-38-2

30

Arzénessav és sói (As-ként megadva, belélegezhető formában) [R]

As: 7440-38-2

29

Arzén-pentoxid [R]

1303-28-2

31

Arzénsav és sói (As-ként megadva, belélegezhető formában) [R]

H3AsO4:

7778-39-4

28

Arzén-trioxid [R]

1327-53-3

39

Arzin (arzén-hidrogén)

7784-42-1

810

Azbeszt por  [R]

12001-29-5

161

Benz(a)pirén (3,4)  (3,4-benzpirén) [R]

50-32-8

253

Benzil-klorid (alfa-klór-toluol)

100-44-7

150

Benzol [R]

71-43-2

364

Berillium és vegyületei (be-ként megadva, belélegezhető formában) [R]

Be: 7440-41-7

655

Bifenil (difenil)

92-52-4

62

Bróm és gőz- vagy gáznemű szervetlen vegyületei (HBr-ként megadva)

Br: 7726-95-6, HBr: 10035-10-6

103

Bután

106-97-8

323

Butil-acetát (ecetsav-butil-észter)

123-86-4

345

Butilaldehid (butiraldehid)

123-72-8

308

Butil-alkohol - norm. (1-butanol)

71-36-3

266

Butil-alkohol - szek. (2-butanol)

78-92-2

267

Butil-alkohol - terc. (tercier-butanol)

75-65-0

114

Butilének (butilén, 1-butén)

Butilén: 106-98-9

583

Cianidok, könnyen oldódóak (Cn-ként megadva)

*

45

Cián-klorid (klór-cián)

506-77-4

315

Ciklohexanon

108-94-1

43

Cink-kromát (CrO3-ként megadva) [R]

ZnCrO4:

13530-65-9

317

Diaceton-alkohol (4-hidroxi-4-metil-2-pentanon)

123-42-2

599

Dibenz (a,h) antracén [R]

53-70-3

72

Dibróm-metán [R]

74-95-3

616

Dibutil-éter

142-96-1

617

Dietanol-amin (2,2-imino-dietanol)

11-42-2

413

Dietil-amin

109-89-7

319

Dietil-éter (éter, etiléter)

60-29-7

618

Diizobutil-keton (2,6-dimetil-heptán-4-on)

108-83-8

378

Diizopropil-éter

108-20-3

257

Diklór-benzol (orto, meta)

o: 95-50-1,

m: 541-78-1

258

Diklór-benzol  (para)

106-46-7

406

Dimetil-amin

124-40-3

93

Dimetil-szulfát [R]

77-78-1

610

Dioktil-ftalát, di(2-etil-hexil)-ftalát

117-81-7

930

Dioxinok és furánok (pcdd+pcdf, tetraklór-dibenzo-dioxin toxikus egyenértékben) [R]

*

314

Ecetsav

64-19-7

210

Epiklórhidrin (1,2-epoxi-3-klór-propán) [R]

106-89-8

101

Etán

74-84-0

321

Etil-acetát (ecetészter, ecetsav-etil-észter)

141-78-6

623

Etil-akrilát (akrilsav-etil-észter)

140-88-5

301

Etil-alkohol (etanol)

64-17-5

407

Etil-amin

1975.04.07

157

Etil-benzol

100-41-4

110

Etilén

74-85-1

408

Etilén-imin [R]

151-56-4

309

Etilén-oxid [R]

75-21-8

156

Etil-glikol (2-etoxi-etanol, etilén-glikol-monoetil-éter)

110-80-5

627

Etil-klorid (klór-etán)

75-00-3

351

Fenol

108-95-2

584

Fluor gőz vagy gáznemű szervetlen vegyületei (Hf-ként megadva)

Fluor: 7782-41-4, HF: 7664-39-3

890

Fluor szilárd (poralakú) szervetlen vízoldható vegyületei (fluor-ként megadva)

Fluor: 7782-41-4

310

Formaldehid

50-00-0

44

Foszfin (foszfor-hidrogén)

7803-51-2

91

Foszgén

75-44-5

462

Furfuril-alkohol

98-00-0

461

Furfurol (furfurál, 2-furaldehid)

1998.01.01

363

Glikol (etilén-glikol)

107-21-1

318

Hangyasav

64-18-6

109

Heptán

142-82-5

370

Heptil-alkohol(ok)

szek. Heptil-alkohol:

543-49-7

105

Hexán

110-54-3

369

Hexil-alkohol(ok)

111-27-3

71

Hidrazin [R]

302-01-2

27

Hidrogén-cianid

74-90-8

51

Higany és vegyületei (Hg-ként megadva)

Hg: 7439-97-6

304

Izo-butil-alkohol

78-83-1

630

Izo-propenil-benzol

98-83-9

307

Izo-propil-alkohol

67-63-0

46

Kadmium és vegyületei (Cd-ként megadva)

Cd: 7440-43-9

40

Kalcium-kromát (CrO3-ként megadva) [R]

CaCrO4:

13765-19-0

13

Kén-dioxid

7446.09.05

10

Kén-hidrogén

7783.06.04

1

Kén-oxidok (kén-dioxid és kén-trioxid, SO2-ként megadva), 

SO2: 7446-09-5, SO3: 7446-11-9

12

Kénsav (a kénsavködöt is beleértve)

8014-95-7

11

Kén-trioxid (SO2-ként megadva)

7446.11.09

5

Klór

7782-50-5

17

Klór szervetlen gáznemű vegyületei (HCl-ként megadva), kivéve cián-klorid és sósav

HCl: 7647-01-0

631

Klór-acetaldehid

107-20-0

252

Klór-benzol

108-90-7

634

Klór-ecetsav

1979.11.08

216

Kloroform (triklór-metán)

67-66-33

32

Kobalt rákkeltő vegyületei (CoSO4, CoCl2) (Co-ként megadva, belélegezhető formában) [R] 

CoSO4:

10124-43-3; CoCl2: 7646-79-9

33

Kobalt és nem rákkeltő vegyületei (Co-ként megadva)

Co: 7440-48-4

352

Krezolok (orto, meta, para)

1319-77-3

75

Króm és nem rákkeltő vegyületei (Cr-ként megadva)

Cr: 7440-47-3

42

Króm(III)-kromát (CrO3-ként megadva) [R]

Cr2(CrO4)3: 24613-89-6

165

Kumol (izo-propil-benzol, metil-etil benzol)

98-82-8

591

Lakk csiszolatpor

-

386

Maleinsav-anhidrid

108-31-6

77

Mangán és vegyületei (Mn-ként megadva)

Mn: 7439-96-5

340

Merkaptánok (tióalkoholok)

*

320

Metil-acetát (ecetsav-metil-észter)

79-20-9

638

Metil-akrilát

96-33-3

300

Metil-alkohol (metanol)

67-56-1

587

Metil-amin

74-89-5

639

Metil-benzoát

93-58-3

640

Metil-ciklonhexanon

1331-22-2

205

Metilén-klorid (diklór-metán, dcm)

1975.09.02

374

Metil-éter (dimetil-éter)

115-10-6

313

Metil-etil-keton (2-butanon)

78-93-3

338

Metil-formiát (hangyasav-metil-észter)

107-31-3

316

Metil-izobutil-keton (4-metil-2-pentanon, izobutil-metil-keton)

108-10-1

204

Metil-klorid (klór-metán)

74-87-3

206

Metil-kloroform (1,1,1-triklór-etán, tce)

71-55-6

641

Metil-metakrilát (metakrilsav-metil-észter)

80-62-6

401

N,N Dimetil-formamid

1968.12.02

159

Naftalin(ok) (naftalin, 1-metil-naftalin, 2-metil-naftalin)

91-20-3

82

Nikkel rákkeltő vegyületei (szulfid, szulfidos ércek, oxid, karbonát, tetrakarbonil, Ni-ként megadva) [r]

Ni: 7440-02-0

35

Nikkel és nem rákkeltő vegyületei (ni-ként megadva), kivéve: szulfid, szulfidos érc, oxid, karbonát, tetrakarbonil

Ni: 7440-02-0

423

Nitro-benzol

98-95-3

645

Nitro-fenol (orto, meta, para)

o: 88-75-5,

m: 554-84-7,

p: 100-02-7

9

Nitrogén-dioxid

10102-44-0

3

Nitrogén-oxidok (nitrogén-monoxid és nitrogén-dioxid, no2-ként megadva), kivéve dinitrogén-oxid

NO2: 10102-44-0, NO: 10102-43-9

646

Nitro-krezol(ok) (4,2-)

119-33-5

426

Nitro-toluol  (orto, meta, para)

o: 88-72-2,

m: 1999.08.01,

p: 99-99-0

644

N-metil-2-pirrolidon

872-50-4

799

Növényvédőszer hatóanyag (azinphosetil, dinitro-orto-krezolok, karbofurán, paration-metil stb.) Tartalmú szilárd anyag

*

106

Oktán

11-65-9

371

Oktil-alkoholok

11-87-5

648

Olefin szénhidrogének, kivéve 1,3-butadién, etilén, butilének, propilén, amilének

*

52

Ólom és vegyületei (Pb-ként megadva)

Pb: 7439-92-1

84

Ón és vegyületei (Sn-ként megadva)

Sn: 7440-31-5

83

Palládium és vegyületei (Pd-ként megadva)

Pd: 7440-05-3

598

Paraffin-szénhidrogének, kivéve metán, etán, propán, bután, pentán, hexán, heptán, oktán

*

104

Pentán

109-66-0

239

Perklór-etilén (tetraklór-etilén, per)

127-18-4

719

Pinének

80-56-8

416

Piridin

110-86-1

86

Platina és vegyületei (pt-ként megadva)

Pt: 7440-06-4

102

Propán

74-98-6

302

Propil-alkohol

71-23-8

115

Propilén

115-7-1

376

Propilén-oxid (1,2-epoxi-propán, 1,2-propilén oxid) [R]

75-56-9

592

Propionaldehid

123-38-6

347

Propionsav

1979.09.04

49

Réz és vegyületei (Cu-ként megadva)

Cu: 7440-50-8

50

Rhódium és vegyületei (Rh-ként megadva)

Rh: 7440-16-6

16

Sósav

7647-01-0

41

Stroncium-kromát (CrO3-ként megadva) [R]

SrCrO4: 7789.06.02

85

Szelén és vegyületei (se-ként megadva)

Se: 7782-49-2

22

Szén-diszulfid (szénkéneg)

75-15-0

2

Szén-monoxid

630-08-0

7

Szilárd anyag (nem toxikus, nem rákkeltő és nem a 799-es azonosító szám alá tartozó anyagok)

-

160

Sztirol

100-42-5

593

Tallium és vegyületei (Tl-ként megadva)

Tl: 7440-28-0

87

Tellur és vegyületei (Te-ként megadva)

Te: 13494-80-9

469

Tetrahidrofurán

109-99-9

339

Tioéterek

*

650

Toluidin (orto)

95-53-4

151

Toluol

108-88-3

642

Toluol-2,4-diizocianát (4-metil-m-fenilén-diizocianát)

584-84-9

417

Trietil-amin

121-44-8

201

Triklór-etilén (tri)

1979.01.06

652

Triklór-fenolok (2,4,6)

1988.06.02

88

Vanádium és vegyületei (v-ként megadva)

V: 7440-62-2

246

Vinil-acetát (ecetsav-vinil-észter)

108-05-4

207

Vinilklorid [R]

1975.01.04

653

Xilenolok (kivéve 2,4-xilenol):

 

653

2,3-xilenol

526-75-0

653

2,5-xilenol

95-87-4

653

2,6-xilenol

576-26-1

653

3,4-xilenol

95-65-8

653

3,5-xilenol

109-68-9

152

Xilolok

1330-20-7

 

 

 

Kibocsátási határértékkel nem rendelkező, bevallásköteles légszennyező anyagok listája

 

667

1,1,1,2-Tetrafluor-etán (HFC-134a, C2H2F4)

811-97-2

669

1,1,1-Trifluor-etán (HFC-143a, C2H3F3)

nem ismert

673

1,1,2,2,3-Pentafluor-propán (HFC-245Ca, C3H3F5)

679-86-7

666

1,1,2,2-Tetrafluor-etán (HFC-134, C2H2F4)

nem ismert

668

1,1,2-Trifluor-etán (HFC-143, C2H3F3)

420-46-2

670

1,1-Difluor-etán (HFC-152a, C2H4F2)

75-37-6

227

1,2-Diklór-propán

78-87-5

228

1,3-Diklór-propán

142-28-9

567

1-Klór-4-nitro-benzol (p-klór-nitro-benzol)

100-00-5

260

2-Metoxi etil-acetát (metil-celloszolv-acetát)

110-49-6

261

2-Metoxi propil-acetát

108-65-6

732

2,4-diklór-fenoxi-ecetsav

94-75-7

375

3-metoxi-butil-acetát

4435-53-4

703

4,4-difenilmetán-diizo-cianát

101-68-8

166

4-izo-propil-toluol (p-cimol)

99-87-6

400

Acetofenon

98-86-2

273

Aldrin

309-00-2

90

Alkáli fémek hidroxidjai

 

234

Alumínium és vegyületei (Al-ként megadva)

Al: 7429-90-5

393

Amil-acetát

123-92-2

53

Ammónium-vegyületek

62-53-3

57

Antimon és vegyületi (Sb-ként megadva), kivéve az Sb2O3

Sb: 7440-36-0

78

Antimon-trioxid (Sb2O3)

1309-64-4

530

Ásványolaj gőzök (C20-C40)

 

59

Bárium és vegyületei (ba-ként megadva)

Ba: 7740-39-3

262

Benz(a)antracén (1,2-benzantracén)

56-55-3

577

Benz(b)fluorantén

205-99-2

263

Benz(e)pirén

192-97-2

265

Benz(g,h,i)perilén

191-24-2

264

Benz(k)fluorantén

207-08-9

329

Benzaldehid

100-52-7

500

Benzinek (C-ként megadva), ásványolajból

*

382

Benzoil-peroxid

94-34-0

729

Butil-diglikol (dietilénglikol-monobutil-éter)

112-34-5

367

Butilénglikol (1,4 bután-diol)

110-63-4

331

Butil-glikol-acetát

112-07-2

268

Butil-hidroxi-acetát (butil-glikolát)

7397-62-8

853

Ciklohexanol

108-93-0

142

Ciklohexán

110-82-7

412

Ciklohexil-amin

108-91-8

735

Ciklopentán

287-92-3

67

Cink és vegyületei (Zn-ként megadva), kivéve cink-kromát

Zn: 7440-66-6

278

DDT

50-29-3

664

Dekafluor-pentán (HFC-43-10mee, C5H2F10)

nem ismert

141

Dekalin

91-17-8

274

Dieldrin

60-57-1

662

Difluor-metán (HFC-32, CH2F2)

1975.10.05

117

Diketén

674-82-8

279

Dikofol

115-32-2

456

Dimetil-diszulfid

624-92-0

168

Dinil (25% difenil és 75% difenil-oxid keveréke)

8004-13-5

581

Dinitrogén-oxid

10024-97-23

730

Dipentén (p-menta-dién)

138-86-3

396

Ecetsavanhidrid

108-24-7

588

Egyéb PFC-k

*

589

Egyéb PFC-k

*

275

Endrin

72-20-8

459

Etanol-amin

141-43-5

432

Etilén-diamin-tetra-ecetsav (EDTA)

60-00-4

334

Etilén-glikol-acetát (etilén-glikol-mono-etil-éter-acetát)

111-15-9

269

Fluorantén

206-44-0

64

Fluor-bórsav

16872-11-0

663

Fluor-metán (HFC-41, CH3F)

nem ismert

409

Formamid

1975.12.07

65

Foszfor-pentoxid

1314-56-3

24

Foszforsav

7664-38-2

385

Ftálsavanhidrid

85-44-9

280

HCH gamma (lindán)

58-89-9

671

Heptafluor-propán (HFC-227ea, C3HF7)

nem ismert

276

Heptaklór

76-44-8

284

Hexabróm-bifenil (HBB)

36355-01-8

675

Hexafluor-etán (C2F6)

76-16-4

672

Hexafluor-propán (HCF-236fa, C3H2F6)

nem ismert

595

Hexaklór-benzol (HCB)

118-74-1

289

Hexaklór-butadién (HCDB)

87-68-3

596

Hexaklór-ciklohexán technikai (HCH)

608-73-1

270

Indenol(1,2,3-c,d)pirén

193-39-5

326

Izo-butil-acetát

110-19-0

230

Izo-butil-bromid

78-77-3

600

Izo-propil-acetát

108-21-4

231

Izo-propil-bromid

75-26-3

710

Jód és vegyületei (jódként megadva), kivéve metil-jodid

Jód: 7553-56-2

68

Kalcium-ciánamid

156-62-7

69

Kalcium-oxid

1305-78-8

475

Kaprolaktám

105-60-2

741

Kálium-nitrát

7757-79-1

742

Kerozin (C10-C14)

8008-20-6

546

Kén-hexafluorid (SF6)

2551-64-4

476

Klór-anilin (orto, meta, para)

108-12-9

277

Klórdán

57-74-9

282

Klórdekon

143-50-0

233

Klór-paraffinok, kivéve: metil-, etil-kloridok

*

99

Korom

-

272

Krizén

218-01-9

76

Magnézium és vegyületei (Mg-ként megadva)

Mg: 7439-95-4

586

Magnézium-oxid

1309-48-4

734

Maleinsav

110-16-7

387

Metakrilsav

79-41-4

100

Metán

74-82-8

860

Metil-bromid

74-83-9

143

Metil-ciklohexán

108-87-2

713

Metil-jodid

74-88-4

728

Metil-terc-butil-éter

1634-04-4

283

Mirex

2385-85-5

552

Naftol (alfa)

90-15-3

715

Nátrium-hidroxid

1310-73-2

716

Nátrium-karbonát

497-19-8

94

Nátrium-nitrát

7631-99-4

79

Nátrium-nitrit

7632-00-0

870

Nátrium-oxid

1313-59-3

80

Nátrium-szulfát

7757-82-6

81

Nátrium-szulfit

1313-82-2

419

N,N-dimetil-anilin

121-69-7

677

Oktafluor-ciklobután (C-C4F8)

115-25-3

676

Oktafluor-propén (C3F8)

76-19-7

48

Ózon

10028-15-6

288

Pentabróm-difenil-éter (pebde)

32534-81-9

665

Pentafluor-etán (HFC-125, C2HF5)

nem ismert

290

Pentaklór-benzol (pecb)

608-93-5

597

Pentaklór-fenol (PCP)

87-86-5

678

Perfluor-bután (C4F10)

nem ismert

680

Perfluor-hexán (C6F14 )

355-42-0

679

Perfluor-pentán (C5F12)

nem ismert

503

Petróleum

64742-81-0

590

Poliaromás szénhidrogének (pah-ok), kivéve: benz(a)pirén, benz(b)fluorantén, benz(k)fluorantén, benz(e)pirén, benz(g,h,i)perilén, benz(a)antracén, dibenz(a,h)antracén, fluorantén, indenol(1,2,3-c,d)pirén, krizén, naftalinok

*

560

Poliklórozott bifenilek (PCB-k)

*

285

Poliklórozott terfenilek (PCT-k)

*

427

Propil-amin

107-10-8

162

Propil-benzol

103-65-1

736

Propilén-glikol-monometil-éter

107-98-2

(1-metoxi-2-propanol, metil-proxitol)

18

Salétromsav

7697-37-2

359

Szalicilsav

69-72-7

98

Szálló por (PM10)

-

999

Szén-dioxid

124-38-9

237

Tetraklór-metán (TCM, szén-tetraklorid)

56-23-5

881

Szilícium-dioxid

7631-86-9

722

Terpentin

8006-64-2

882

Tetra-etil-ortoszilikát

1978.10.04

238

Tetrafluor-etilén

116-14-3

674

Tetrafluor-metán (CF4)

75-73-0

723

Tetrahidro-ftálsavanhidrid

85-43-8

155

Tetralin

119-64-2

737

Texanol (2,2,4-trimetil-1,3-pentándiol-monoizobutinát)

25265-77-4

341

Tioglikolsav

1968.11.01

281

Toxafén

8001-35-2

429

Trietilén-tetramin

112-24-3

661

Trifluor-metán (HFC-23, CHF3)

75-46-7

579

Triklór-benzolok (TCB-k)

*

430

Trimetil-amin

75-50-3

287

Ugilec 121 vagy 21: (monometil-diklórdifenil-metán)

nem ismert

286

Ugilec 141: (monometil-tetraklórdifenil-metán)

76253-60-6

897

Vas és vegyületei (Fe-ként megadva)

Fe 7439-89-6

 

* a csoportba tartozó vegyületek külön-külön kaptak CAS számot