Vegyszercímkék, jelölések

Vegyszercímkék, jelölések

 

CAS szám

A CAS-szám a vegyi anyagok (kémiai elemek, vegyületek) azonosítására használt Chemical Abstracts Service regisztrációs szám. Egy molekula izomerjei különböző regisztrációs számot kapnak. (A CAS az American Chemical Society által üzemeltetett intézmény, székhelye Columbus Ohio, USA). Jelenleg mintegy 26 millió anyag szerepel a regiszterben.

A CAS-szám felépítése: 

Három, egymástól kötőjelekkel elválasztott számot tartalmaz.
Az első legfeljebb 6 jegyből áll, a második kettő, a harmadik egyjegyű. Ez utóbbi egy ellenőrző számjegy.

UN szám

Az UN szám egy négy számjegyű szám, amit az Egyesült Nemzetek Szakértői Albizottsága (United Nations Subcommittee of Experts) bocsátott ki az egyes veszélyes anyagokra és az azonos vagy hasonló tulajdonságokkal rendelkező veszélyes anyagok csoportjaira.

- ADR - közúti szállítás 
- RID - vasúti fuvarozás 
- IMDG Code - tengeri szállítás 
- ICAO-TI - légi szállítás

Veszély szimbólum

A vegyi áruk használatával felmerült veszélynek szerepelnie kell a veszélyes anyagot tartalmazó áru címkéjén. A veszélyt egy narancssárga alapra fekete színnel nyomtatott szimbólum, egy azt magyarázó szöveg és betű rövidítés jelöli. Összesen tíz ilyen szimbólum létezik:

Az E (robbanásveszélyes), O (égést tápláló, oxidáló),
F (tűzveszélyes), F+ (fokozottan tűzveszélyes), T (mérgező),
T+ (nagyon mérgező), C (maró), Xn (ártalmas), Xi (irritatív),
N (környezeti veszély) az egyes veszélykategóriák jelzéseinek rövidítései betűkkel, ún. veszélyjelekkel. A veszélyjelek a veszély szimbólumokkal együtt vagy azok rövidítése végett, azok nélkül is használatosak. Néhány veszélykategóriát
(kevésbé tűzveszélyes, szenzibilizáló stb.) betűjelzés hiányában a megfelelő R-számmal lehet jelezni.

Risk kód  (veszély,  kockázat)

R mondat és R szám: a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes készítmények kockázataira utaló mondat, illetőleg e mondat sorszáma .
S mondat és S szám: a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes készítmények biztonságos használatára utaló mondat, illetve e mondat sorszáma;