P-kódok

P-kódok

Az anyagok biztonságos használatára utaló P-kódok jelentése

 

A CLP-rendelet értelmében a biztonsági óvintézkedéseket tartalmazó mondatokat (S-mondatok) felváltják az óvintézkedésekre vonatkozó mondatok (P). Minden óvintézkedésre vonatkozó mondathoz hozzárendelésre került egy saját P-kód. Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok tanácsot adnak a megelőző intézkedésekkel, a vészhelyzetben szükséges választevékenységekkel kapcsolatban.

 

Alapesetben legfeljebb hat P-mondat szerepelhet a címkénA többi P-mondatot a vegyi anyag biztonsági adatlapján (SDS) lehet feltüntetni.

 

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok kódszámai

 

P100 - 199 - általános intézkedések

P200 - 299 - megelőző intézkedések

P300 - 399 - elhárító intézkedések

P400 - 499 - tárolási intézkedések

P500 - 599 - hulladékelhelyezési információk kerülnek besorolásra