CLP/GHS piktogramjai anyag megnevezésekkel

CLP/GHS piktogramjai anyag megnevezésekkel

 Új szabályok lépnek életbe a veszélyes vegyi anyagok címkézésére és csomagolására vonatkozóan, így pl. a címkén és csomagoláson található grafikus elemek is megváltoznak. Az új szabályozást röviden GHS vagy EU-GHS néven szokták emlegetni, mivel egy nemzetközi rendszer (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) bevezetéséről van szó az Európai Unió tagállamaiban. Az egy komponensből álló anyagok (pl. etanol, aceton) esetén 2010. december 1-től, a több komponensből álló keverékek (más néven készítmények, pl. a legtöbb háztartási vegyszer) esetén 2015. június 1-től kell a gyártóknak és forgalmazóknak az új címkeelemeket kötelezően alkalmazni, de akár már most is találkozhatunk új piktogramokkal ellátott termékekkel a polcokon, mivel erre a jogszabály lehetőséget ad. 

 

 

 

1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról,
 
a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az
 
1907/2006/EK rendelet módosításáról 19.cikke alapján a CLP osztályozásban a következő veszélypiktogramokat kell használni:
 
*

1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról,
                                                                                                    *
 
a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az
 
*
 
1907/2006/EK rendelet módosításáról 19.cikke alapján a CLP osztályozásban a következő veszélypiktogramokat kell használni:

természetkárosító

 
Vizi toxicitás

Az egyes veszélyjelek alá tartozó anyagok és tulajdonságaik

 
Robbanásveszélyes anyagok