Az anyagok veszélyeire figyelmeztető H-kódok jelentése

Az anyagok veszélyeire figyelmeztető H-kódok jelentése

A CLP értelmében a kockázat jellegét jelző szabványmondatokat (R-mondatokat) a figyelmeztető mondatok (H-mondatok) váltják fel. Minden figyelmeztető mondatnak van egy H-kódja, mint ahogy minden egyes R-mondatnak volt egy száma. Az új H-mondatok és a régi R-mondatok között összefüggés van, közvetlen megfeleltetés azonban nincs.

A H mondatok kódjai a "H" betűből és az azt követő három számjegyből áll, melynek első számjegye a veszély típusára, mint fizikai (2), egészségügyi (3) vagy környezeti (4) veszélyre utal. Az utolsó két számjegy a veszély jellegét azonosítja


EUH mondatok: (Kiegészítő veszélyességi információk amelyek nem képezik a GHS részét)