Veszélyességi kritériumok

Veszélyességi kritériumok

1.

mérgező

kategória

 

szájon át LD50

mg/kg

bőrön keresztül LD50

mg/kg

belélegezve LC50

mg/liter/4 óra

Nagyon mérgező

< 25

< 50

< 0,25

Mérgező

25-200

50-400

0,25-1

Ártalmas

> 200-2000

> 400-2000

> 1-5

2.

(ac)

Akut (heveny) toxicitás
Azok az anyagok, amelyek a szervezetbe jutva rövid időn belül különféle szervi betegségeket válthatnak ki.
 
3. (m) Maró hatás
Maró hatásúak azok az anyagok és készítmények, amelyek az élő szövetekkel érintkezve roncsoló hatást képesek kifejteni.
 
4. (i) Irritatív hatás
 
 
5. (b) Bőrön át az anyag felszívódik
 
 
6. (sac) Szubakut toxicitás
 
 
7. (sz) Szenzibilizáló hatás
Túlérzékenységet okoznak azok az anyagok és készítmények, amelyek belégzésükkor, vagy a bőrön áthatolva túlérzékenységi reakciót képesek előidézni, vagy a készítménynek jellegzetesen káros hatást adnak.
 
8. (k) Rákkeltő (karcinogén) hatás
Rákkeltőek azok az anyagok és készítmények, amelyek belégzésükkor, lenyelésükkor vagy a bőrön áthatolva rákot idézhetnek elő, vagy növelik annak gyakoriságát.
osztályok: 1, 2A, 2B az MSZ 21461/1-1988 F3. szerint.
9. (mut) Mutagén hatás
Mutagének azok az anyagok és készítmények, amelyek belégzésükkor, lenyelésükkor vagy a bőrön áthatolva öröklődő genetikai károsodást idézhetnek elő, vagy növelik annak gyakoriságát.
 
10. (ter) Teratogén hatás
Fejlődési rendellenességet okozhat.
 
11. (cr) Krónikus toxicitás
Azok az anyagok, amelyek a szervezetbe jutva vagy az anyaggal való folyamatos érintkezés során hosszabb idő után különféle szervi betegségeket válthatnak ki.
 
12. (kum) Ismételten a szervezetbe jutva kumulálódik
A szervezetbe jutva lassan ürül.
 
13. (kör) Környezetügyi veszélyesség
Azok az anyagok és készítmények, amelyek a környezetbe kerülve azonnali vagy később bekövetkező kockázatot okoznak, vagy okozhatnának a környezet egy vagy több alkotóeleme számára.