tipus2tipus2 Múzeumi Állományvédelem Program


RENDELETEK

Tevékenységet meghatározó rendeletek

A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság közszférában történő igénybevételéről szóló 351/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

A közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről és az azzal összefüggő átmeneti rendelkezésekről szóló 22/2019. (II. 25.) Korm. Rendelet

A kulturális javak kiviteléről szóló 116/2009/EK tanácsi rendelet; a bizottság 1081/2012/EU végrehajtási rendelete

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. Rendelet

A kulturális szakemberek szakmai továbbképzési programjának nyilvántartásba vételével, valamint a népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet

A kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet

A mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet

A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról

A mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet

A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet

A muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kulturális javak revíziójáról és selejtezéséről szóló 51/2015. (XI. 13.) EMMI rendelet

A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet

A muzeális intézmények szakfelügyeletéről szóló 3/2009. (II. 18.) OKM rendelet

A muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről szóló 11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet

A muzeális intézményekben folytatható kutatásról

A múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet

A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

A régészeti leletek elsődleges leletfeldolgozásáról és muzeális intézménybe történő végleges befogadásáról szóló 52/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet

A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet

A szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet módosításáról szóló 16/2000. (XI. 16.) NKÖM rendelet

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

Az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet

Rendelet egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 9/2001. (IV. 19.) NKÖM