AKTUALÍTÁSOK

Képzések

"Megelőző műtárgyvédelem a múzeumokban" című akkreditált képzés - 2022

A Múzeumi Állományvédelmi Bizottság megfelelő számú jelentkező esetén "Megelőző műtárgyvédelem a múzeumokban" címmel 74 órás (2 x 1 tanítási hét + 1 nap vizsga) akkreditált képzést indít 2023 tavaszán.

A képzésre restaurátorok, muzeológusok, gyűjteménykezelők, műtárgyvédelmi asszisztensek, kiállításrendezők jelentkezését várjuk minden működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményből.

A képzés megszervezése előkészítés alatt van, így a részletekről egy későbbi időpontban értesítjük az érdeklődőket.
 
A 74 órás szakmai továbbképzés célja:
Megismertetni a résztvevőket az állományvédelem módszertanával ? mely olyan komplex intézkedések sorozata, amelyek célja, a kulturális örökséget veszélyeztető káros környezeti hatások csökkentése vagy megszüntetése. Ez által minimalizálható a műtárgyak romlása és megsemmisülésük kockázata. Mindezt a megfelelő környezeti feltételek megteremtésével, gondos környezeti menedzsment működtetésével, megfelelő tárolási mód kialakításával, stabil kiállítás feltételek biztosításával, biztonságos csomagolási, szállítási feltételek megteremtésével, biológiai károsítók elleni védelemmel, vészhelyzetekre történő felkészültséggel és gyors reagálással valósítják meg. Ezáltal olyan szakemberek képzése akik:
- képesek meghosszabbítani a kulturális javak élettartamát
- akik csökkentik a károsodások mértékét így az értékvesztést
- a beavatkozó kezelések ritkulásával hozzájárulnak a tárgyak eredeti állapotának megőrzéséhez
- növelik az aktív kezelések (konzerválás, restaurálás) hatékonyságát
- optimális feltételek megteremtésével csökkenti a fenntartási költségeket
- akik feladataik ellátása során felelősségteljesen együtt tudnak működni műtárgyvédelmi- és a gyűjteményekért felelős szakemberekkel, biztonsági, műszaki és tűzvédelmi szakmák képviselőivel.
- ösztönzik mások részvételét a közös megőrző munkában
 
A továbbképzés teljesítésének követelménye: részvétel az összes óraszám 90%-án.
A továbbképzést követően az elvárt tudásszint elsajátításáról a hallgatók záródolgozat elkészítésével adnak számot. A képzés befejezését a sikeresen elkészített záródolgozat és annak szóbeli megvédése jelenti, amelyek értékelését követően kapják meg a teljesítést igazoló tanúsítványt.

Az előzetes jelentkezéseket az tabi.orsolya@neprajz.hu e-mail címre várjuk.